Line K

GRAFIKER & FORMIDLER

mediegrafiker, arkitekt & voksenunderviser

OM

"Seriøs formidling" har været omdrejningspunktet i de mere end 20 år, jeg har arbejdet i den grafiske branche. Som freelance grafisk designer har jeg lavet fx præsentations-, branding- og informationsmaterialer for institutionelle opgavestillere som fx Rådet for Socialt Udsatte, Sex & Samfund og Socialministeriet.

Som underviser er jeg optaget af undervisningsdesign, didaktik og læringsprocesser. Jeg har især arbejdet med formidling af stof som opleves svært tilgængeligt, som webkodning og økonomi.

Når jeg laver undervisningsmaterialer er grafisk design og formidlingsmetoder to "ben", jeg får til at spille positivt sammen og forstærke hinanden.

Kontakt mig for freelanceopgaver

SHOWCASES
BRANDING OG INFOMATERIALER

 

// Rådet for Socialt Udsatte // rapport

// Conducive space for peace // identitet
// Banedanmark // Ledelsesgrundlag
// Banedanmark // Ledelsesgrundlag
// Sex & Samfund // præventions­foldere
// Rådet for Socialt Udsatte // visuel strategi // årsrapport 2018
// Rådet for Socialt Udsatte // årsrapporter
// Banedanmark // infografik
// Conducive space for peace // Infografik
// Mind U // logo
// Sex & Samfund // plakater for Sexlinien

// Socialministeriet // skabelondesign
// Udsætterråd // grafik // manual
// Byggeriets Innovation // dokumentations­materialer
// Inclusion by AKP-Design // salgsmaterialer
// MIRO // identitet
Strukturering, forenkling og visualisering

SHOWCASES
UNDERVISNINGS­MATERIALER

 

// Banedanmark // implementering af ny ledelsesstrategi // dialogkort
// Kvinde­økonomien // faciliterings­opgaver
// Finanserne.dk // læring for økonomiblondiner (af begge køn) // finanserne.dk (Blog ophørt 2019)
// Typografi på skærme // mediegrafiker­uddannelsen
// Webkodning // Plakat til overblik // se original
// Kodestumper & -stykker til digital­undervisning // line-k.dk/stuff
// Kvinde­økonomien // Chance og risiko ved prisudvikling
// Wearables // et skoleprojekt
// Illustrator // for skilteteknikere
// Kvinde­økonomien // slides

SLIDES OM BASISØKONOMI
LYD ANBEFALES

GRAFISK KONSULENT

Som freelancer har har erfaring med alle skalatrin og niveauer i udvikling af grafiske materialer, trykt som digitalt. Hvilke roller jeg har udfyldt, har været afhængig af opgave og opgavestiller.

Når man har mig på en opgave, kan man fx bruge mig til:

 • Sparring omkring materialer, design, produktion og strategi
 • Kreativ idéudvikling og -modning
 • Bud på løsninger som er "anderledes"
 • Udvikling af konkret visuelt udtryk og – værktøjskasse
 • Sikre gode og sammenhængende kommunikationsprodukter
 • Sikre optimalt workflow
 • Illustrationer
 • Teknisk implementering
 • Undervisning af medarbejder / bruger
 • Evaluering

OPGAVETYPER OG METODER

”Strukturering, forenkling og visualisering” er mine guidelines for mit arbejde.

At gøre ting overskuelige og at skære ind til benet.

Det gælder både hvad de grafiske løsninger og arbejdsprocesserne.

NØGLETAL / HR
LYD ANBEFALES

UDDANNELSE BAG

Arkitektuddannelsen (2000) med et grafisk fokus, var udgangspunktet. Om man tegner huse eller plakater, er det opgaven at få form og funktion til at gå op i en højere enhed. Den kreative, men styrede, designproces samt fokus på udvikling af stram konceptuelle sammenhæng, er stadig grundpiller i mit arbejde.

Allerede på arkitektstudiet startede jeg som freelance grafiker, og arbejdede på fuld tid, direkte efter afgang fra skolen. Mediegrafikeruddannelsen (2006) tog jeg som supplement, den har mere fokus på den tekniske del af faget.

Undervisning indenfor de grafiske fag fyldte efterhånden mere og mere, og jeg tog Erhvervspædagogisk diplomuddannelse (2015) i forbindelse med mit faglærerarbejde på mediegrafikeruddannelsen.

UNDERVISER

Jeg holder af at igangsætte, planlægge, coache, facilitere og motivere… Som underviser er jeg typen med højt energiniveau, højt tempo og bruger humor, som tilsammen står på en rygrad af klar struktur og klare mål.

Jeg har undervist unge voksne på mediegrafikeruddannelsen og forberedelseskurser til de kreative uddannelser, unge på EUD grundforløb og brobygning, samt voksne på AMU.

 • Digital kommunikation
 • Html og css
 • InDesign
 • Photoshop
 • Illustrator
 • Grafisk design
 • Typografi
 • Billedbehandling
 • Kommunikation
 • Officeprogrammer
 • Iværksætteri
 • Basisøkonomi
Hvis alt andet går galt
– så tegn det!

SHOWCASES
E-LÆRING, BANEDANMARK

 

// BANEDANMARK / forslag til redesign af E-læring
// BANEDANMARK / forslag til redesign af E-læring
//BANEDANMARK / forslag til redesign af E-læring
//BANEDANMARK / forslag til redesign af E-læring
// BANEDANMARK / forslag til redesign af E-læring
// BANEDANMARK / forslag til redesign af E-læring
// BANEDANMARK / forslag til redesign af E-læring
// BANEDANMARK / forslag til redesign af E-læring
//BANEDANMARK / forslag til redesign af E-læring
Det gør jo ikke noget, at dit publikum samtidig har det lidt sjovt...

KONTAKT

LINE KIRKETERP

mail@line-k.dk
30 22 22 91

Axel Heides Gade 5b,
2300 københavn S

CVR: 20458291