Line K

GRAFIKER & FORMIDLER

mediegrafiker, arkitekt & voksenunderviser

OM

Formidling og undervisingsdesign af og i "seriøse emner", er omdrejningspunktet for de projekter jeg er involveret i. Som oftest for institutionelle opgavestillere som fx Rådet for Socialt Udsatte, Sex & Samfund, Socialministeriet, Banedanmark og Skatteforvaltningen.

Som undervisningsdesigner er jeg optaget af effektfulde didaktiske greb og læringsprocesser, typisk med et visuelt afsæt.

Jeg har især fornøjelse med at arbejde med formidling af stof som umiddelbart kan opleves svært tilgængeligt, fx webkodning, ejendomsvurderinger og økonomi.

 
Det gør jo ikke noget, at dit publikum samtidig har det lidt sjovt...

EXPLAINER:
Aglitet for begyndere

E-LÆRING OM DANMARKS NYE VURDERINGSSYSTEM
LYD ANBEFALES

SLIDES OM BASISØKONOMI
LYD ANBEFALES

GRAFISK KONSULENT

Som freelancer har jeg erfaring med alle skalatrin og niveauer i udvikling af grafiske formidlingsmaterialer, trykt som digitalt. Hvilke roller jeg har udfyldt, har været afhængig af opgave og opgavestiller.

Mit fokus ligger pt på e-læring og de elementer, der meningsfuldt kan indgå i dette.

Når man har mig på en opgave, kan man fx bruge mig til:

 • Sparring omkring materialer, design, produktion og strategi
 • Kreativ idéudvikling og -modning
 • Udvikling af visuelt udtryk og - værktøjskasse
 • Udvikling, produktion og implementering ef E-læring
 • Illustrationer, infografik og animationer
 • Teknisk produktion og implementering

OPGAVETYPER OG METODER

”Strukturering, forenkling og visualisering” er mine guidelines for mit arbejde.

At gøre ting overskuelige og at skære ind til benet.

Det gælder både de grafiske løsninger og arbejdsprocesserne.

Strukturering, forenkling og visualisering

SHOWCASES
BRANDING OG INFOMATERIALER

 

// Rådet for Socialt Udsatte // rapport

// Conducive space for peace // identitet
// AKP Design // Illustrationer til indretnigsmanual til Rigshospitalet
// Banedanmark // Ledelsesgrundlag
// Banedanmark // Ledelsesgrundlag
// Sex & Samfund // præventions­foldere
// Rådet for Socialt Udsatte // visuel strategi // årsrapport 2018
// Rådet for Socialt Udsatte // årsrapporter
// Uddannelse og Implementering i UFST - Illustration // grafisk facilitering
// Conducive space for peace // Infografik
// Mind U // logo
// Sex & Samfund // plakater for Sexlinien
// Byggeriets Innovation // dokumentations­materialer
// MIRO // identitet

NØGLETAL / HR
LYD ANBEFALES

UDDANNELSE BAG

Arkitektuddannelsen (2000) med et grafisk fokus, var udgangspunktet. Om man tegner huse eller plakater, er det opgaven at få form og funktion til at gå op i en højere enhed. Den kreative, men styrede, designproces samt fokus på udvikling af stram konceptuelle sammenhæng, er stadig grundpiller i mit arbejde.

Allerede på arkitektstudiet startede jeg som freelance grafiker, og arbejdede på fuld tid, direkte efter afgang fra skolen. Mediegrafikeruddannelsen (2006) tog jeg som supplement, den har mere fokus på den tekniske del af faget.

Undervisning indenfor de grafiske fag fyldte efterhånden mere og mere, og jeg tog Erhvervspædagogisk diplomuddannelse (2015) i forbindelse med mit faglærerarbejde på mediegrafikeruddannelsen.

UNDERVISER

Jeg holder af at igangsætte, planlægge, coache, facilitere og motivere… Som underviser er jeg typen med højt energiniveau, højt tempo og bruger humor, som tilsammen står på en rygrad af klar struktur og klare mål.

Jeg har undervist unge voksne på mediegrafikeruddannelsen og forberedelseskurser til de kreative uddannelser, unge på EUD grundforløb og brobygning, samt voksne på AMU, bl.a, i:

 • Digital kommunikation
 • Grafisk design
 • Webkodning
 • Adobes grafiske programmer
 • Iværksætteri
 • Basisøkonomi
Hvis alt andet går galt
– så tegn det!

SHOWCASES
UNDERVISNINGS­MATERIALER

 

// Banedanmark // implementering af ny ledelsesstrategi // dialogkort
// Kvinde­økonomien // faciliterings­opgaver
// Finanserne.dk // læring for økonomiblondiner (af begge køn) // finanserne.dk (Blog ophørt 2019)
// Typografi på skærme // mediegrafiker­uddannelsen
// Webkodning // Plakat til overblik // se original
// Kodestumper & -stykker til digital­undervisning // line-k.dk/stuff
// Kvinde­økonomien // Chance og risiko ved prisudvikling
// Wearables // et skoleprojekt
// Illustrator // for skilteteknikere
// Kvinde­økonomien // slides

KONTAKT

LINE KIRKETERP

mail@line-k.dk
30 22 22 91

Axel Heides Gade 5b,
2300 københavn S