Intro til css-grid-area (engelsk)

Med stor tak til Traversy Media m. fl.

Forskel på flexbox og css grid

Traversy Media: CSS grid tutorial(1) - intro
Traversy Media: CSS grid tutorial(2) - area

Cheat Sheet til css grid area