HVEM ER LINE K?

Line K - fotosessien på settet
Fælles-selfie på settet, under arbejdet med finanserne.dk. Vi er enige om at lyserød er den bedste farve – og endelig (endelig!!) fik jeg anledning til at lave noget i lyserødt. Yeahhh!

Grafisk designer og formidler

Mit arbejdsliv har i store træk handlet om grafisk design. Jeg har levet som selvstændig, haft (og har) små og store projekter, i små og store sammenhænge. Genren for mit arbejde, har typisk været i den mere “seriøse formidling”.

“Man kan ikke ikke-kommunikere…” Line K, i rollen som grafisk designer

Til daglig har jeg fornøjelsen af at undervise mediegrafikerelever i digital kommunikation (2010-2018). Rollen som faglærer betyder blandt andet, at jeg skal lære eleverne html og css. Nogle af eleverne syntes (på forhånd) det er uforståeligt, er kedeligt udenadslære, er meget svært, og i det hele taget, at det ikke er noget for dem 🙂 

Jeg har eksperimenteret meget med, hvordan jeg får alle med. Hvordan gør man stof som for nogle forekommer helt umuligt, til at blive ikke bare spiseligt, men måske endda sjovt og interessant? Dette fokus udspringer nok af, at jeg selv havde det lidt på samme måde, dengang jeg lærte det…

“Hvis alt andet går galt – så tegn det!” Line K, i rollen som faglærer

Disse erfaringer er det min hensigt at overføre til økonomien med denne blog. I den tro, at der er andre end mig der har det på den måde, selvfølgelig… Det er jo ikke sikkert  🙂